Çerez Örnek

     

Ord. Prof. Dr. Muhittin EREL rektörlüğünde 1955 yılında açılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ilk öğretim üyesi olarak Ankara Tıp Fakültesi'nde çalışmakta olan Doç. Dr. İsmail ULUTAŞ Morfoloji Kürsü'sünü kurmak üzere görevlendirilmiştir. İsmail Ulutaş'ın ilk asistanları Dr. Saim Falakalı, Dr. Fuat Yasa, Dr. Vahit İnce, Dr. Erdoğan Cireli'dir. 1958 yılında Dr. Tarık Günbay, Dr. Yılmaz Şenyılmaz; 1959 yılında Dr. İsmet Köktürk ve 1960 yılında Dr. İlhan Kerse Büyüközer histolog olarak kürsüde göreve başlamışlardır. Dr. İsmet Köktürk (1930-2006), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede 1956 yılında Anatomi Enstitüsü’nde asistanlığa başlamıştır. 1959 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Kürsüsüne atanan Dr. Köktürk, 1961 yılında Morfoloji kürsüsünün ilk doçenti olmuştur.

Prof. Dr. İsmet Köktürk 1970-1972 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığı görevini yürütmüştür . Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dallarının bağımsızlığı, 4 Kasım 1981 Tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile ortadan kalkmış ve Anatomi Anabilim Dalı ile “Morfoloji” adı altında tek bir kürsü haline gelmişlerdir. Üniversitelerarası Kurul, 24 Mayıs 1993 tarihinde Anatomi ile Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dallarının ayrı anabilim dalları olması kararını almıştır. Morfoloji Anabilim Dalı kaldırılarak, Anatomi ve Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları yeniden bağımsızlaşmışlardır.

1993 yılında Ege Üniversitesi Morfoloji kürsüsü, Anatomi Anabilim Dalı ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu ayrılma ile birlikte Prof. Dr. İsmet Köktürk, Prof. Dr. Erdoğan Cireli, Doç. Dr. Mine Yurtseven, Yrd. Doç. Dr. Meral Baka, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Uysal Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'na öğretim üyesi olarak atanmışlardır.

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, kuruluş ve yapılanma çalışmalarına ilk olarak şimdiki adı EMEDA olan birimde  (eski Bitam-Odyovizüel merkez) Prof. Dr. İsmet KÖKTÜRK başkanlığında başlamıştır. 1993-1994 yılı öğretim programı ve görevlendirmesi önceki yılda olduğu şekli ile devam etmiştir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ